توصیه های کارلوکسی

قفل پدال ماشین های اتومات و دستی

1398/1/17 شنبه
هرچه تکنولوزی صنعت خودرو به سمت جلو حرکت می کند، خودروها با گیربکس اتومات بیشتر و بیشتر شده تا جایی که کلا خودروهای گیربکس دستی را از بازار خارج کنند. این نتیجه رشد صنعت در چند دهه اخیربوده است.
.
هرچه تکنولوزی صنعت خودرو به سمت جلو حرکت می کند، خودروها با گیربکس اتومات بیشتر و بیشتر شده تا جایی که کلا خودروهای گیربکس دستی را از بازار خارج کنند. این نتیجه رشد صنعت در چند دهه اخیربوده است. با جایگزین شدن خودروهای اتومات به جای دنده ای، قفل هایی که برای پدال خودروهای دستی طراحی و تولید شده بودند هم به خاطر کاهش استقبال و عدم کارایی درخودروهای جدید، بازار خود را از دست داده و سهم خود را به قفل های جدید و مخصوص خودروهای اتومات می دهند. هرچه تنوع این قفل های جدید بیشتر و بیشتر شود، سهم بازار قفل های قدیمی کمتر می شود. تفاوت اصلی بین قفل های قدیمی و جدید در نوع طراحی آنهاست. طراحی قفل های قدیمی بر اساس سیستم غیر اتومات و دستی آن خودرو هابوده که شامل دو پدال کلاچ و ترمز در کنار هم بوده است. مهار هرکدام به تنهایی برای تأمین امنیت خودرو کافی نیست اما چون در خودروهای جدید دیگر از پدال کلاچ خبری نیست و تمام مسئولیت آن بر روی دوش پدال ترمز گذاشته شده است، مهار این پدال به تنهایی برای امنیت خودرو کافی است. اگر در خودروهای غیر اتومات از قفل های امروزی استفاده شود، و در واقع فقط پدال ترمز یا کلاچ مهار شود بازهم امکان سرقت خودرو مهیاست. از این رو نباید از قفل های قدیمی در خودروهای جدید و همچنین از قفل های جدید در خودروهای قدیمی استفاده کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تماس با ما
استفاده از مطالب این سایت به قصد اهداف تجاری و بدون ذکر نام شرعا جایز نمی باشد